Per komunitetin tone

March 14, 2020

Me rezikun e paraqitur nga virusi COVID-19 i cili vazhdon të evoluojë me shpejtësi, është e rëndësishme për ne që të ndajmë masat që kemi marrë në Labbox për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien e stafit tonë dhe për të mbështetur komunitetin tonë gjatë kësaj kohe.

Këtë javë ne kemi vendosur që ekipi ynë të punojë nga shtepija. Ne kemi marrë këtë vendim për të mbrojtur shëndetin e stafit tonë, si dhe për të mbështetur komunitetin tone dhe të përpiqemi të zbusim ndikimin e COVID-19 në sistemin e kujdesit shëndetësor. Si biznes, ne gjithmonë kemi inkurajuar punën me orar fleksibil dhe jemi plotësisht të pajisur për të siguruar që ekipi ynë mund të vazhdojë të punojë në mënyrë efektive me ndikim minimal në produktivitetin tonë dhe klientët tanë.

Eshtë thelbësore për ne që të mbështesim komunitetin tonë në këtë kohë, prandaj gjatë javëve të ardhshme, ne do të prioritizojmë ndarjen e burimeve të dobishme që mund të përdorni për të mbështetur mësimin nga shtepia, të siguroni emocionalisht fëmijët në jetën tuaj dhe t’i ndihmoni ata që lulëzojnë gjatë këtyre kohërave sfiduese.

Arta dhe Fiona, Themelueset e Labbox

Share this post