KAMPI DIMËROR I INXHINIERISË ËSHTË KËTU!

Regjistrimi është i hapur edhe: 

09
:
13
:
41
:
43

Puno me elektronikën e Labbox

Mëso si funksionon elektronika duke punuar praktikisht me elektronikën e Labbox të cilën e pranoni pas regjistrimit.

Çdo ditë ndërto një projekt të ri

Çdo ditë të programit ndërto një projekt të ri, zbavitës dhe sfidues.

Mëso si krijohen projekte inxhinierike 

Ekspozohu ndaj koncepteve të reja të cilat mundësojnë të kuptoni si funksionojnë shumë teknologji rreth teje.

Plotëso formën e regjistrimit për të rezervuar vendin në kampin dimëror "Engineering Winter Camp"

Kampi dimëror i organizuar nga Labbox dhe jCoders ka për qëllim të ofrojë një eksperiencë zbavitëse dhe edukative gjatë pushimit dimëror, me qëllim t’i frymëzojë femijët drejt inxhinierisë

  • Mësimi mbahet çdo ditë të javës nga e Hëna deri të Premten, nga 2 orë në ditë
  • Datat: 11.01.2021 deri 15.01.2021
  • Çdo ditë fëmijët do të ndërtojnë një ose me shumë projekte praktike
  • Çmimi: 80 euro, në çmim përfshihet pakoja e Labboxit dhe trajnimi 

Engineering WINTER CAMP  2021 - in cooperation with jCoders