Cka përfiton fëmiju im, nëse e abonoj në Labbox?

Labbox është nje planprogram mësimor në fushën e inxhinierisë elektronike dhe kompjuterike, i certifikuar në STEM (Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë) nga agjensioni amerikan i akreditimit COGNIA

Në momentin e abonimit, sipas gjatesise së planit të zgjedhur, cdo muaj Labbox dërgon pako sipas programit mësimor në adresën tuaj. Pakot përmbajnë blloqe të ndryshme elektronike të cilat në mënyrë speciale janë të dizajnuara dhe të testuara për femijë.

Cdo muaj fëmijet tuaj në menyre praktike mësojnë për elektronikë dhe inxhinieri!

Sipas studiemeve në tregun e punës, shkathesitë më të kërkuara sot janë ato në fushën e teknologjisë!
Kërkesa për këto shkathesi në 10-20 vitet e ardhshme do të jetë në rritje të madhe!

Cdo pako përmban: 

Blloqe të elektronikës dhe materiale nga druri 

Të cilat fëmijet mësojne t'i përdorin duke ndjek udhëzimet në platformën edukative të Labbox 

Dhe krijojnë projekte reale,
zbavitëse praktikisht

Shembuj të projekteve të cilat fëmiju juaj do t'i ndërtoje me Labbox 

Spin Art Machine

Mëso si funksionojnë motorët dhe ndërprerësat duke ndërtuar një makinë për krijim të artit

Walking Robot

Mëso për blloqet elektronike dhe konstruktet mekanike të cilat e bëjne një robot të ec.

Tilt Lamp

Mëso për sensor të ndryshëm dhe ndërto një dritë dhome

Plotësoni formën me poshtë: 

Informata për fëmijën tuaj

Informatat e abonuesit

FAQ

For more news about Labbox. Subscribe to our newsletter!

Terms of Use and Privacy Policy 

© 2017 - 2021 Labbox. All rights reserved.